Sf. Capadocieni in Romania

Biserica “Sf. Vasile cel Mare –
Victoria”, Bucuresti
Icoana Sf. Trei Ierarhi în mosaic,
Manastirea “Sf. Trei Ierarhi”, Iasi

 

Biserica “Teiul Doamnei - Ghica”, Bucuresti
(închinata Sf. Grigorie Teologul)
Manastirea “Sf. Trei Ierarhi”, Iasi

 

Biserica “Sf. Trei Ierarhi” din incinta Spitalului Fundeni

 

 

Expozitia Pelerini in Capadocia sfintilor, Palatul Patrhiarhiei
Slujbelnicul arhieresc al mitropolitului Stefan al Ungrovlahiei, 1790, p 46-47 (Mss rom. 1790, BAR – sec. XVII, 114 f.)
Site realizat cu sprijinul Protoieriei Ploiesti si Parohiei Zlatari - Bucuresti

Un proiect dezvoltat de Primespace